Company identification

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE)
Prosecká 811/76a
Prosek, 190 00 Praha 9

Czech Republic

ID No.: 00015679
Tax ID No.: CZ00015679

File No.: ALX 711, maintained by the Municipal Court in Prague

Data box: mmh6jtv

Bank connections:

CZK
Bank: Komerční banka, a.s., Prague 1 Branch
Account No.: 1501–931/0100

EUR
Bank:Československá obchodní banka, a. s.
Account No.: 579 195 563/0300
IBAN: CZ95 0300 0000 0005 7919 5563
SWIFT: CEKOCZPP

USD
Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Account No.: 210 933 1806/2700
IBAN: CZ44 2700 0000 0021 0933 1806
SWIFT: BACXCZPP

Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9

 

Contact person

Hana Lesniaková

Mobile:
+420 286 019 431
Phone:
+420 725 700 807
Position:
Chief Accountant
Specialization:
Branch:
Accounting Department