Новости

08/10/2018

ГП «ТЗУС Прага» является аккредитованным партнёром АО «Российский экспортный центр»

Stránky TZÚS Praha, s.p., jsou archivovány Národní knihovnou ČR, protože byly zařazeny mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.